Menu

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
Homes to Remember bemiddelt namens en voor de eigenaar van het verhuurde pand. De huurder sluit in beginsel met de eigenaar van de accommodatie een contract.

RESERVERINGEN
Boekingsaanvragen kunnen telefonisch dan wel via het internet gedaan worden. Zodra wij de bevestiging van de eigenaar hebben ontvangen wordt de boekingsaanvraag een definitieve reservering. Deze reservering is voor beide partijen bindend en rechtsgeldig. Verhuur periode is minimaal een week, tenzij anders aangegeven. Verhuur vindt plaats van Zaterdag tot Zaterdag. Op verzoek en in overleg met de eigenaar kan hier van afgeweken worden.

HUURPRIJZEN
Prijzen zijn verdeeld in seizoenen. Aan de kust wordt in de maand augustus vaak nog een extra hooggseizoen ingepland. Prijzen zijn inclusief water, gas en elektriciteit tenzij anders aangegeven. Linnengoed is soms, maar niet altijd, bij de prijs inbegrepen.
Bij de beschrijving van de huizen staat aangegeven indien linnengoed apart betaald moet worden. Dit geldt ook voor de eindschoonmaak: deze is vaak, maar niet altijd in de prijs inbegrepen en beschreven op de website. Op de huurovereenkomst zal gespecificeerd worden welke services zijn inbegrepen.

BETALING: 30% van de totale huursom dient direct bij boeking te worden voldaan en 70% van de totale huursom dient uiterlijk twee maanden voor de datum van aankomst te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling van de deelbedragen is Homes to Remember gerechtigd om de boeking te annuleren en annuleringskosten, zoals aangegeven bij ANNULERINGEN en evt. incassokosten in rekening te brengen. Boekingskosten € 15  dient u bij boeking te voldoen. Wanneer de volledige huurprijs is ontvangen zal gedetailleerde reis- en aankomstinformatie aan u worden toegezonden, uiterlijk 2 weken voor vertrek. Tevens ontvangt u een voucher die u dient uit te printen en die u bij aankomst dient af te geven aan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger). 

ANNULERING
Annulering dient telefonisch of per email aangemeld te worden en schriftelijk te worden bevestigd aan Homes to Remember per aangetekende post door de persoon die de huurovereenkomst heeft getekend. Annulering gaat in vanaf het moment dat wij de annulering per – aangetekende - post hebben ontvangen. Bij annulering twee maanden voor het begin van de huurperiode wordt 30% van de huurprijs in rekening gebracht, van 2 maanden tot 30 dagen 50%: van 29 tot 15 dagen 80%: van 14 dagen tot geen aankomst, 100%. Wij raden u ten sterkste aan een annuleringsverzekering af te sluiten om deze kosten te dekken.

BORGSOM
Een borgsom, zoals aangegeven in de huurovereenkomst, wordt bij aankomst aan de eigenaar van het pand of aan zijn vertegenwoordiger contant betaald. Bij vertrek wordt dit bedrag door de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) aan u geretourneerd minus de eventuele kosten van veroorzaakte schade, kosten eindschoonmaak – indien aangegeven -  de kosten van verwarming, indien gebruikt, kosten elektriciteit - indien aangegeven. Mocht de borgsom bij vertrek niet geretourneerd kunnen worden, dan wordt de borgsom na vertrek door de eigenaar zo spoedig mogelijk per bankoverschrijving geretourneerd.

BESCHRIJVINGEN: 
Hoewel wij, respectievelijk vertegenwoordigers ter plaatse, alle huizen uiterst zorgvuldig hebben geïnspecteerd en beschreven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor enige veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Homes2Remember aangeboden accommodaties binden Homes2Remember niet. Evenmin dragen wij geen enkele verantwoording, mocht de accommodatie niet voldoen aan de individuele verwachtingen van de huurder.

INTERNET/WIFI
Internet / wifi bij de door u gehuurde accommodatie kan niet gegarandeerd worden. Vaak is de ontvangst in huis, vanwege dikke muren, onvoldoende en is er alleen buiten ontvangst.  Wifi ontvangst is vaak voldoende voor het zenden of ontvangen van email maar niet om te downloaden of tv programma's te bekijken.

AANTAL PERSONEN EN HUISDIEREN
In de beschrijving op de website staat aangegeven hoeveel personen er in een pand kunnen verblijven. In sommige huizen is het mogelijk dit aantal uit te breiden dmv het plaatsen van een extra bed of dmv het gebruik van een slaapbank. Hiervoor dient vaak een supplement betaald te worden, dit staat aangegeven in de beschrijving.
Alleen het aantal personen dat vermeld staat op de huurovereenkomst mag in het gehuurde pand verblijven. Dit aantal kan slechts overschreden worden na overleg en met toestemming met de eigenaar en dient schrifelijk bevestigd te worden.
Overschrijding van het aantal personen – zonder toestemming – kan leiden tot verwijdering van de huurders uit de vakantie woningen, ontbinding van de huurovereenkomst dan wel tot verhoging van het huurbedrag.
Huisdieren worden in sommige, maar lang niet alle, woningen toegelaten en mogen slechts worden meegenomen , al dan niet tegen vergoeding , indien dit op de huurovereenkomst wordt bevestigd. Huisdieren mogen onder geen beding in het zwembad.

AANKOMST EN VERTREK
AANKOMST IN ITALIE: Wanneer wij uw volledige betaling voor het gehuurde pand hebben ontvangen zullen wij u gedetailleerde reis- en aankomstinformatie toesturen. Tevens ontvangt u een voucher die u bij aankomst dient af te geven aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger. Hoe laat u het door u gehuurde pand kunt betrekken staat aangegeven op de voucher. Mocht u voor vertrek weten dat u niet op deze tijd kunt arriveren dan dient u dit te melden aan Homes to Remember. Er zal een speciale aankomst tijd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de eigenaar, met de eigenaar worden afgesproken die wij u schriftelijk zullen bevestigen. Indien u per vliegtuig reist dan dient u uw vluchtschema voor vertrek door te geven zodat wij de eigenaar hiervan op de hoogte kunnen stellen. Mocht u onderweg vertraging oplopen en bemerken dat u niet in staat bent op tijd te aan te komen, dan dient u telefonisch contact op te nemen met de eigenaar zodat een andere afspraak gemaakt kan worden, hetzij later op de dag, hetzij op de volgende dag, al na gelang het de eigenaar schikt. Homes to Remember is op de dag van aankomst eveneens bereikbaar.
VERTREK: tenzij anders vermeld is vertrek tussen 8.00 en 10.00 uur

SCHOONMAKEN
Het pand treft u schoon en opgeruimd aan. Bij vertrek dient u het in dezelfde schone staat achter te laten, ( keuken en afval opgeruimd) anders kan de eigenaar de extra schoonmaakkosten op de borgsom in mindering brengen.
Mocht u bij aankomst het pand niet schoon en opgeruimd aantreffen, dan dient u dit onmiddellijk aan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) te melden en Homes to Remember in Nederland hiervan telefonisch op de hoogte te stellen. Klachten na afloop van het verblijf worden niet in behandeling genomen. Op de prijslijst op de website, in de huurovereenkomst en in de u toegestuurde reis- en aankomstinformatie staat aangegeven of eindschoonmaak in de prijs is inbegrepen of dat u de eindschoonmaak bij vertrek dient te voldoen en wat de kosten hiervan zijn.

GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD
De panden die een zwembad hebben worden aangegeven op de website van Homes to Remember. Uw ondertekening van de huurovereenkomst betekent dat u het zwembad wilt gaan gebruiken en dat de eigenaar daarmee instemt. Het gebruik van het zwembad is alleen toegestaan aan u en aan diegenen die bij uw gezelschap horen waarvoor u het pand heeft gehuurd. Te allen tijde moeten u en uw groep op correcte wijze gebruik maken van het zwembad en de normale voorzorgsmaatregelen treffen wat betreft de veiligheid. De eigenaar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor uw veiligheid. Deelt u het zwembad met de eigenaar, dan is de eigenaaar vrij het zwembad, voor hem en zijn familie en eventueel vrienden, te gebruiken. Honden mogen onder geen beding in het zwembad.

AANSPRAKELIJKHEID
Een huurder sluit in beginsel met de eigenaar van de accommodatie een contract en Homes to Remember kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen van elk van beide partijen en voor de daaruit voortvloeiende consequenties. Evenmin kan Homes to Remember aansprakelijk worden gesteld voor schade t.g.v. overmacht (zoals oorlog, natuurrampen), voor enig ongeluk of voor verlies van eigendommen geleden door huurders tijdens hun huurperiode, of voor storing in de aanvoer van gas, elektriciteit en water gedurende het verblijf.

KLACHTEN
Klachten dienen onmiddellijk telefonisch doorgegeven te worden aan Homes to Remember zodat wij, in samenwerking met de eigenaar, alles in het werk kunnen stellen de klacht te verhelpen. Klachten dienen schriftelijk bevestigd te worden voor het einde van uw verblijf. Klachten die ingediend worden na afloop van de huurperiode worden niet in behandeling genomen.

Extra informatie:
-alle huizen die wij verhuren zijn door ons, of onze vertegenwoordigers, persoonlijk bezocht
-de keukens en kitchenettes zijn door de eigenaar voorzien van basis keukeninrichting en hebben een gas of elektrisch fornuis een gootsteen en een koelkast. Alle extra's zoals wasmachine, afwasmachine, oven, magnetron, vriezer, tv ( al dan niet satelliet), airco, wifi,  dvd en stereo, staan apart vermeld.
- Internet/Wifi, het kan gebeuren dat het internet / wifi of bij de door u gehuurde accommodatie niet optimaal werkt. Vaak is de ontvangst in huis onvoldoende en is er alleen buiten ontvangst De eigenaar doet zijn uiterste best om te zorgen voor een goede verbinding maar snelheid kan niet gegarandeerd worden. Wifi is vaak net sterk genoeg voor het zenden of ontvangen van email maar niet om te downloaden of tv programma's te bekijken.
- Zwembad, waar een zwembad aanwezig is staat de afmeting er in de regel bij, evenals de periode waarin het zwembad open is. Soms kan het zwembad op verzoek van de client eerder geopend worden, danwel langer open blijven, dit dient bij de boeking te worden opgegeven. Het eventueel daaraan verbonden prijsverschil dient door de client aan Homes to Remember betaald te worden.
De eigenaar of zijn vertegenwoordiger moet het zwembad regelmatig schoonmaken. Hiervoor zal hij op gezette tijden langskomen. Deelt u het zwembad met de eigenaar, dan is de eigenaar vrij het zwembad te gebruiken.
-Tuin, waar een tuin aanwezig is zal deze onderhouden moeten worden. De eigenaar of zijn vertegenwoordiger zal hiervoor regelmatig langskomen, indien mogelijk zal de huurder over deze tijden worden ingelicht.
-Linnengoed, op uw huurovereenkomst staat aangegeven of linnengoed in de prijs is inbegrepen, of extra afgerekend moet worden. Bij het linnengoed zitten handdoeken echter geen zwemhanddoeken. Het linnengoed staat in het door u gehuurde huis, over het algemeen wordende bedden niet opgemaakt, dit dient u zelf te doen. In sommige gevallen dient de huur van het linnengoed vooraf voldaan te worden.
-Afmetingen van het bed: een 2-persoons bed is over het algemeen tussen de 1.70 en 1.90 breed, 1-persoons bedden over het algmeen tussen de 80 en90 cm breed. Een twijfelaar is gemiddeld 120 tot 140 breed.
-Babybedje/Kinderstoel, indien aanwezig, dienen bij boeken gereserveerd te worden.
-Elektriciteit, Italië heeft een voltage van 220volt, echter niet elke stekker past in het stopcontact, met name de geaarde stekkers passen niet, hier dient u een verloop stekker voor mee te nemen. De prijs van energie ligt vele malen hoger dan in de rest van Europa. In de huizen waar u de elektriciteit apart moet afrekenen dient u hier rekening mee te houden en, om niet met een hoge rekening geconfornteerd te worden, lichten en verwarming bij vertrek uit te doen. In sommige huizen is het niet mogelijk om op hetzelfde moment meerdere elektrische apparaten te gebruiken ( bv oven en afwasmachine).
-Water is in de prijs inbegrepen. In de zomer kan het gebeuren dat door de hoge temperaturen er een water tekort optreedt en het water door de lokele overheid tijdelijk wordt afgesloten De huiseigenaars kunnen hier niet aan doen. Sommige huizen betrekken hun water uit een bron, deze blijft dan wel in werking. Wij adviseren onze clienten behoedzaam met het water om te gaan.
-Verwarming, open haard, verwarming is niet in de prijs inbegrepen, de prijs is doorgaans vastgesteld op een bedrag per uur, dit bedrag vindt u in de huurovereenkomst.
In Italië is de verwarming per wet geregeld en vaak door de locale overheid alleen toegestaan in de maanden Oktober tot eind April. Hout voor de openhaard kan vaak ter plekke worden aangeschaft en zit niet in de huurprijs.
-Barbecue is meestal aanwezig, de barbecue kan in grootte verschillen is soms ingebouwd en soms verrijdbaar. Houtskool voor de barbecue dient u zelf aan te schaffen, te koop in de meeste supermarkten. Het kan voorkomen dat vanwege grote droogte er door de lokale overheid een verbod wordt uitgevaardigd voor het gebruik van de barbecue. Als dit het dit geval is zal de eigenaar zijn clienten hierover inlichten.
Wij, noch de eigenaren, kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
-Eindschoonmaak, de eindschoonmaak zit meestal in de prijs inbegrepen, indien dit niet het geval is staat dit op de huurovereenkomst aangegeven en wordt het bedrag voor de eindschoonmaak ingehouden van de borgsom. In sommige gevallen dient de eindschoonmaak vooraf voldaan te worden.
-Huisdieren, over het algemeen staat in de beschrijving aangegeven of huisdieren zijn toegelaten. Als u een huisdier wilt meenemen dient u dit bij de boeking te vermelden, een huisdier wordt alleen toegelaten met toestemming van de eigenaar, dit moet vermeld worden op de huurovereenkomst. Sommige eigenaren rekenen een supplement voor de aanwezigheid van een huisdier, de hoogte hiervan is terug te vinden in de huurovereenkomt. Huisdieren mogen nooit in het zwembad.
-Geluid, de meeste van onze huizen liggen op het platteland, echter totale stilte kan niet gegarandeerd worden. Er kan landbouw grond zijn die bewerkt moet worden en kunt u geluid horen van de hieraan verbonden activiteiten. Ook is het mogelijk u geluid kunt horen van dieren van de in de omgeving gelegen boerderijen. Kerkklokken kunnen op verschillende tijden geluid worden.
-Wegen, veel van onze huizen worden bereikt via onverharde wegen, de conditie van die wegen is niet altijd even goed vanwege de weersomstandigheden. Omdat de toegangswegen vaak niet aan de eigenaar behoren maar onderhouden worden door de lokale overheid, kan de eigenaar vaak weinig doen aan de staat van de toegangsweg. Homes to Remember noch de eigenaar kan verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade aan de auto ten gevolge van de wegen.
-Navigatie sytemen, meer en meer wordt gebruik gemaakt van navigatie systemen, wij raden u met klem aan vooral uw route beschrijving mee te nemen. De accommodaties liggen vaak op plekken die niet gevonden worden door het navigatie systeem en de kans bestaat dat u verdwaalt. Het wordt dan voor de eigenaar of contact persoon op de dag van aankomst erg moelijk u weer naar de goede weg te begeleiden.

Uitgelicht

Homes to Remember, specialist in de verhuur van vakantiewoningen in Italië
Tel. (0294) 261678, e-mail info@homes2remember.nl
Voorwaarden|Sitemap
echo '
'	;