Direct zoeken

Persoonlijk advies en hulp bij het zoeken?

023-2052000

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN: De verhuur wordt door Homes to Remember verzorgd namens en voor de eigenaar van het verhuurde pand/accommodatie. Alle huizen/accommodaties zijn volledig ingericht en uitgerust, inclusief linnengoed (lakens, slopen en handdoeken, maar geen zwemhanddoeken). Dit is bij de prijs inbegrepen, tenzij anders wordt aangegeven. Linnengoed wordt in de regel per week gewisseld.

RESERVERING: U kunt telefonisch, schriftelijk of via internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend en rechtsgeldig.

BETALING: 30% van de totale huursom dient binnen 7 dagen na reservering/boeking te worden voldaan en 70% van de totale huursom dient uiterlijk twee maanden voor de datum van aankomst te worden voldaan. Indien de aanbetaling, zonder overleg, niet binnen de aangegeven tijd wordt voldaan behouden wij het recht de boeking te annuleren en annuleringskosten, 30% van de huursom, in rekening te brengen conform de annuleringsvoorwaarden. Voor boekingen binnen twee maanden voor de vertrekdatum geldt een betaling van het gehele huurbedrag binnen 7 dagen na reservering/boeking. Wanneer de volledige huurprijs is ontvangen zal per email gedetailleerde reis- en aankomstinformatie aan u worden toegezonden, uiterlijk 2 weken voor vertrek. Tevens ontvangt u een voucher met het verzoek deze uit te printen en bij aankomst te overhandigen aan de eigenaar (of zijn/haar vertegenwoordiger).

ANNULERING: Annulering dient telefonisch of per email aangemeld te worden en schriftelijk te worden bevestigd per aangetekende post aan Homes to Remember. De annulering gaat in vanaf het moment dat de per aangetekende post verzonden mededeling door Homes to Remember is ontvangen.
- bij annulering tot 2 maanden voor het begin van de huurperiode wordt 30% van de huurprijs in rekening gebracht,
- vanaf 2 maanden tot 30 dagen wordt 60% van de huurprijs in rekening gebracht,
- van 29 tot 15 dagen wordt 80% van de huurprijs in rekening gebracht,
- bij annulering vanaf 14 dagen tot geen aankomst is 100% van de huurprijs verschuldigd.
Voor sommige accommodaties is de annuleringsperiode 30 dagen voor aankomst 100%. In dat geval wordt dit bij de boeking apart vermeld. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten om mogelijke kosten te dekken.

BESCHRIJVINGEN:
Hoewel wij, respectievelijk vertegenwoordigers ter plaatse, alle huizen uiterst zorgvuldig hebben geïnspecteerd en beschreven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor enige veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Homes to Remember aangeboden accommodaties binden Homes to Remember niet. Evenmin dragen wij geen enkele verantwoording, mocht de accommodatie niet voldoen aan de individuele verwachtingen van de huurder.

INTERNET/WIFI:
Internet/Wifi kan niet gegarandeerd worden. Wifi is vaak niet sterk genoeg voor downloaden of tv kijken.

BORGSOM: Een borgsom, zoals aangegeven in de huurovereenkomst, wordt bij aankomst aan de eigenaar van het pand of aan zijn vertegenwoordiger contant betaald. Bij vertrek wordt dit bedrag aan u geretourneerd minus de kosten eindschoonmaak, eventuele kosten van veroorzaakte schade, – indien aangegeven - kosten van verwarming, indien gebruikt, kosten elektriciteit - indien aangegeven, kosten internet – indien aangegeven. Mocht de borgsom bij vertrek niet geretourneerd kunnen worden, dan wordt de borgsom na vertrek door de eigenaar zo spoedig mogelijk per bankoverschrijving aan u overgemaakt.

ASSISTENTIE TIJDENS UW VERBLIJF: Mocht u hulp of informatie nodig hebben tijdens uw verblijf, dan zullen zowel de eigenaar van de door u gehuurde accommodatie, onze agent, als Homes to Remember u graag van dienst zijn. In uw reis- en aankomstinformatie vindt u de nummers waarop  de eigenaar, de contactpersoon en Homes to Remember bereikbaar zijn.

AANKOMST IN ITALIË: U kunt doorgaans tussen 16.00 en 19.00 uur de door u gehuurde accommodatie betrekken tenzij anders wordt vermeld op de voucher en reisbescheiden. Mocht u voor vertrek weten dat u niet op deze tijd kunt arriveren dan verzoeken wij u dit te melden aan Homes to Remember. Er zal een speciale aankomsttijd, na overleg met u en de eigenaar worden afgesproken die wij u zullen bevestigen. Als u onderweg vertraging oploopt en bemerkt dat u niet in staat bent op tijd te aan te komen, dan dient u telefonisch contact op te nemen met de eigenaar  of de contactpersoon zodat een nieuwe afspraak in onderling overleg gemaakt kan worden (hetzij later op de dag, hetzij de volgende dag, al naar gelang het de eigenaar schikt). In noodgevallen kunt u ook het contactnummer van Homes to Remember of de contactpersoon van Homes to Remember in Italië bereiken.

SCHOONMAKEN: Het pand treft u schoon en opgeruimd aan. Bij vertrek dient u het in dezelfde staat achter te laten (keuken en afval opgeruimd), anders kan de eigenaar de extra schoonmaakkosten op de borgsom in mindering brengen.
Mocht u bij aankomst het pand niet schoon en opgeruimd aantreffen, verzoeken wij u dit onmiddelijk aan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) te melden en Homes to Remember in Nederland hiervan op de hoogte te stellen. Klachten na afloop van het verblijf worden niet in behandeling genomen. Op de prijslijst op de website, in de huurovereenkomst en in de u toegestuurde reis- en aankomstinformatie staat aangegeven of eindschoonmaak in de prijs is inbegrepen.

VERTREK:
Op de dag van vertrek dient u het pand voor 10:00 uur te verlaten, tenzij anders staat aangegeven op de voucher.

BESCHIKBAARHEID VAN HET PAND: Als de eigenaar ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden (b.v. brand of overstroming) het door u gehuurde pand niet beschikbaar kan stellen, zullen wij ons tot het uiterste inspannen om voor u zonder extra kosten de huur van een gelijkwaardig of hoger geclassificeerde accommodatie te regelen. In het geval dat wij voor u geen acceptabele vervangende accommodatie kunnen vinden, zullen wij het contract annuleren. Onze verantwoordelijkheid eindigt na restitutie van de van u ontvangen huursom.

AANTAL PERSONEN: Het maximum aantal personen dat in elk pand kan verblijven, staat aangegeven op de prijslijst, op de website van Homes to Remember, in de huurovereenkomst en in de reis- en aankomst informatie en op de voucher. Dit aangegeven maximum aantal personen mag niet overschreden worden anders dan met schriftelijke toestemming van de eigenaar.

GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD: Indien u een accommodaties met (gedeeld) zwembad via Homes to Remember huurt stemt u middels het aangaan van de huurovereenkomst in dat u het zwembad wilt gaan gebruiken en dat de eigenaar daarmee instemt. Het gebruik van het zwembad is alleen toegestaan aan u en aan diegenen die bij uw gezelschap horen waarvoor u het pand heeft gehuurd. Te allen tijde moeten u en uw groep op correcte wijze gebruik maken van het zwembad en de normale voorzorgsmaatregelen treffen wat betreft de veiligheid. De eigenaar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor uw veiligheid. Openingstijden van het zwembad verschillen per accommodatie.

HUISDIEREN: Indien u een huisdier mee wilt nemen dient u ons hiervoor van tevoren toestemming te vragen. Huisdieren worden in een pand slechts toegelaten als wij u schriftelijk hebben bevestigd dat de eigenaar van het betreffende pand zijn toestemming hiervoor geeft. Huisdieren dienen aangelijnd te zijn en mogen niet in het zwembad.

AANSPRAKELIJKHEID: Een huurder sluit in beginsel met de eigenaar van de accommodatie een contract en Homes to Remember kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen van elk van beide partijen en voor de daaruit voortvloeiende consequenties. Evenmin kan Homes to Remember aansprakelijk worden gesteld voor schade t.g.v. overmacht (zoals oorlog, natuurrampen), voor enig ongeluk, of voor verlies van eigendommen, geleden door huurders tijdens hun huurperiode, of voor storing in de aanvoer van energie (gas, elektriciteit) en water gedurende het verblijf.

KLACHTEN: Klachten dienen onmiddelijk telefonisch of per email doorgegeven te worden aan Homes to Remember zodat wij alles in het werk kunnen stellen de klacht te verhelpen. Klachten dienen schriftelijk bevestigd te worden voor het einde van uw verblijf. Klachten die ingediend worden na afloop van de huurperiode worden niet in behandeling genomen.

September 2019