Menu

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
Homes to Remember bemiddelt namens en voor de eigenaar van het verhuurde pand. De huurder sluit in beginsel met de eigenaar van de accommodatie een contract.

RESERVERINGEN
Boekingsaanvragen kunnen telefonisch dan wel via het internet gedaan worden. Zodra wij de bevestiging van de eigenaar hebben ontvangen wordt de boekingsaanvraag een definitieve reservering. Deze reservering is voor beide partijen bindend en rechtsgeldig. Verhuur periode is minimaal een week, tenzij anders aangegeven. Verhuur vindt plaats van Zaterdag tot Zaterdag. Op verzoek en in overleg met de eigenaar kan hier van afgeweken worden.

HUURPRIJZEN
Prijzen zijn verdeeld in seizoenen. Aan de kust wordt in de maand augustus vaak nog een extra hooggseizoen ingepland. Prijzen zijn inclusief water, gas en elektriciteit tenzij anders aangegeven. Linnengoed is soms, maar niet altijd, bij de prijs inbegrepen.
Bij de beschrijving van de huizen staat aangegeven indien linnengoed apart betaald moet worden. Dit geldt ook voor de eindschoonmaak: deze is vaak, maar niet altijd in de prijs inbegrepen en beschreven op de website. Op de huurovereenkomst zal gespecificeerd worden welke services zijn inbegrepen.

BETALING
30% van de totale huursom dient binnen 7 dagen na boeking te worden voldaan en 70% van de totale huursom dient uiterlijk twee maanden voor de datum van aankomst voldaan te zijn. Bij niet tijdige betaling van de deelbedragen is Homes to Remember gerechtigd om de boeking te annuleren en annuleringskosten, zoals aangegeven bij ANNULERINGEN en evt. incassokosten in rekening te brengen. Homes to Remember rekent GEEN boekingskosten. Wanneer de volledige huurprijs is ontvangen zal gedetailleerde reis- en aankomstinformatie aan u worden toegezonden. Tevens ontvangt u een voucher ( tevens betalingsbewijs) die u dient uit te printen en die u bij aankomst dient af te geven aan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger). 

ANNULERING
Annulering dient telefonisch of per email aangemeld te worden en schriftelijk te worden bevestigd aan Homes to Remember per aangetekende post door de persoon die de huurovereenkomst heeft getekend. Annulering gaat in vanaf het moment dat wij de annulering per – aangetekende - post hebben ontvangen. Bij annulering twee maanden voor het begin van de huurperiode wordt 30% van de huurprijs in rekening gebracht, van 2 maanden tot 30 dagen 50%: van 29 tot 15 dagen 80%: van 14 dagen tot geen aankomst, 100%.

ANNULERINGSVERZEKERING
Op grond van onze ervaring adviseren wij dat elke huurder een annuleringsverzekering afsluit. Indien u geen (doorlopende) verzekering heeft kan Homes to Remember voor u een verzekering afsluiten bij de Europeesche Verzekering Mij. N.V. te Amsterdam. In geval van annulering kan de huurder dan aanspraak maken op volledige terugbetaling van de huursom. De reden van annulering moet dan wel binnen het dekkingsgebied van de annuleringsverzekering vallen (zie Annuleringsvoorwaarden).

BORGSOM
Een borgsom, zoals aangegeven in de huurovereenkomst, wordt bij aankomst aan de eigenaar van het pand of aan zijn vertegenwoordiger contant betaald. Bij vertrek wordt dit bedrag door de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) aan u geretourneerd minus de eventuele kosten zoals veroorzaakte schade, kosten eindschoonmaak – indien aangegeven -  de kosten van verwarming, indien gebruikt, kosten gas/elektriciteit - indien aangegeven. Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Alle schades moeten direct gemeld worden aan de eigenaar en aan H2R. Mocht de borgsom bij vertrek niet geretourneerd kunnen worden, dan wordt de borgsom na vertrek door de eigenaar zo spoedig mogelijk per bankoverschrijving geretourneerd.

BESCHRIJVINGEN: 
Hoewel wij, respectievelijk vertegenwoordigers ter plaatse, alle huizen uiterst zorgvuldig hebben geïnspecteerd en beschreven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor enige veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Homes to Remember aangeboden accommodaties binden Homes to Remember niet. Evenmin dragen wij geen enkele verantwoording, mocht de accommodatie niet voldoen aan de individuele verwachtingen van de huurder.

INTERNET/WIFI
Internet / wifi bij de door u gehuurde accommodatie kan niet gegarandeerd worden. Vaak is de ontvangst in huis, vanwege dikke muren, onvoldoende en is er alleen buiten ontvangst.  Wifi ontvangst is vaak voldoende voor het zenden of ontvangen van email maar niet om te downloaden of tv programma's te bekijken.

AANTAL PERSONEN EN HUISDIEREN
In de beschrijving op de website staat aangegeven hoeveel personen er in een pand kunnen verblijven. In sommige huizen is het mogelijk dit aantal uit te breiden dmv het plaatsen van een extra bed of dmv het gebruik van een slaapbank. Hiervoor dient vaak een supplement betaald te worden, dit staat aangegeven in de beschrijving.
Alleen het aantal personen dat vermeld staat op de huurovereenkomst mag in het gehuurde pand verblijven. Dit aantal kan slechts overschreden worden na overleg en met toestemming met de eigenaar en dient schrifelijk bevestigd te worden.
Overschrijding van het aantal personen – zonder toestemming – kan leiden tot verwijdering van de huurders uit de vakantie woningen, ontbinding van de huurovereenkomst dan wel tot verhoging van het huurbedrag.
Huisdieren worden in sommige, maar lang niet alle, woningen toegelaten en mogen slechts worden meegenomen , al dan niet tegen vergoeding , indien dit op de huurovereenkomst wordt bevestigd. Huisdieren mogen onder geen beding in het zwembad.

AANKOMST EN VERTREK
AANKOMST IN ITALIE: Wanneer wij uw volledige betaling voor het gehuurde pand hebben ontvangen zullen wij u gedetailleerde reis- en aankomstinformatie toesturen. Tevens ontvangt u een voucher die u bij aankomst dient af te geven aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger. Hoe laat u het door u gehuurde pand kunt betrekken staat aangegeven op de voucher. Mocht u voor vertrek weten dat u niet op deze tijd kunt arriveren dan dient u dit te melden aan Homes to Remember. Er zal een speciale aankomst tijd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de eigenaar, met de eigenaar worden afgesproken die wij u schriftelijk zullen bevestigen. Indien u per vliegtuig reist dan dient u uw vluchtschema voor vertrek door te geven zodat wij de eigenaar hiervan op de hoogte kunnen stellen. Mocht u onderweg vertraging oplopen en bemerken dat u niet in staat bent op tijd te aan te komen, dan dient u telefonisch contact op te nemen met de eigenaar of zijn contact persoon, zoals aangegeven op de route beschrijving,  zodat een andere afspraak gemaakt kan worden, hetzij later op de dag, hetzij op de volgende dag, al na gelang het de eigenaar schikt. Homes to Remember is op de dag van aankomst eveneens bereikbaar.
VERTREK: tenzij anders vermeld is vertrek tussen 8.00 en 10.00 uur

TOERISTENBELASTING
Voor sommige accommodaties dient toeristenbelasting betaald te worden. Dit kan variëren van €0,50 tot €2 p.p. per dag en betaalt u ter plaatse. Meestal betaalt u niet voor kinderen onder 12 jaar. Deze belasting is per gemeente afhankelijk. Het kan dus best zijn dat u voor de ene accommodatie geen belasting betaalt en voor een andere accommodatie wel.

SCHOONMAKEN
Het pand treft u schoon en opgeruimd aan. Bij vertrek dient u het in dezelfde schone staat achter te laten, ( keuken schoon en afval opgeruimd) anders kan de eigenaar de extra schoonmaakkosten op de borgsom in mindering brengen. Mocht u bij aankomst het pand niet schoon en opgeruimd aantreffen, dan dient u dit onmiddellijk aan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) te melden en Homes to Remember in Nederland hiervan telefonisch of per email op de hoogte te stellen. Klachten na afloop van het verblijf worden niet in behandeling genomen. Op de prijslijst op de website, in de huurovereenkomst en in de u toegestuurde reis- en aankomstinformatie staat aangegeven of eindschoonmaak in de prijs is inbegrepen of dat u de eindschoonmaak bij vertrek dient te voldoen en wat de kosten hiervan zijn.

GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD
De panden die een zwembad hebben worden aangegeven op de website van Homes to Remember. Uw ondertekening van de huurovereenkomst betekent dat u het zwembad wilt gaan gebruiken en dat de eigenaar daarmee instemt. Het gebruik van het zwembad is alleen toegestaan aan u en aan diegenen die bij uw gezelschap horen waarvoor u het pand heeft gehuurd. Te allen tijde moeten u en uw groep op correcte wijze gebruik maken van het zwembad en de normale voorzorgsmaatregelen treffen wat betreft de veiligheid. De eigenaar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor uw veiligheid. Deelt u het zwembad met de eigenaar, dan is de eigenaaar vrij het zwembad, voor hem en zijn familie en eventueel vrienden, te gebruiken. Honden mogen onder geen beding in het zwembad.

AANSPRAKELIJKHEID
Een huurder sluit in beginsel met de eigenaar van de accommodatie een contract en Homes to Remember kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen van elk van beide partijen en voor de daaruit voortvloeiende consequenties. Evenmin kan noch de eigenaar van de accommodatie noch Homes to Remember aansprakelijk worden gesteld voor schade t.g.v. overmacht (zoals oorlog, natuurrampen), voor enig ongeluk of voor verlies van eigendommen geleden door huurders tijdens hun huurperiode, of voor storing in de aanvoer van gas, elektriciteit en water gedurende het verblijf.

KLACHTEN
Het kan voor komen dat u meent een gerechtvaardigde klacht te hebben. Deze klacht dient u in eerste instantie voor te leggen aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger zodat hij /zij uw klacht kan verhelpen. Wordt uw klacht niet na tevredenheid opgelost of kunt u uw klacht vanwege taalbarrière, niet duidelijk maken aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger dan dient u Homes to Remember telefonisch, of per email, hiervan op de hoogte te stellen zodat wij, in samenwerking met de eigenaar, alles in het werk kunnen stellen de klacht te verhelpen. Klachten dienen schriftelijk bevestigd te worden voor het einde van uw verblijf. Klachten die ingediend worden na afloop van de huurperiode worden niet in behandeling genomen.

 

Uitgelicht

Homes to Remember, specialist in de verhuur van vakantiewoningen in Italië
Tel. (0294) 261678, e-mail info@homes2remember.nl
Voorwaarden|Sitemap
echo '
'	;