Direct zoeken

Persoonlijk advies en hulp bij het zoeken?

023-2052000

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN: Homes to Remember treedt op als agent tussen verhuurder en huurder van een vakantiewoning. Alle huizen/accommodaties zijn volledig ingericht en uitgerust, inclusief linnengoed (lakens, slopen en handdoeken, maar meestal geen zwemhanddoeken). Dit is bij de prijs inbegrepen, tenzij anders wordt aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Homes to Remember aan huurders.

RESERVERING: U kunt telefonisch, schriftelijk, per email of via internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend en rechtsgeldig.

BETALING: 30% van de totale huursom dient binnen 7 dagen na reservering/boeking te worden voldaan en 70% van de totale huursom dient uiterlijk twee maanden voor de datum van aankomst te worden voldaan. Indien de aanbetaling, zonder overleg, niet binnen de aangegeven tijd wordt voldaan behouden wij het recht de boeking te annuleren en annuleringskosten van minimaal 30% (afhankelijk van datum voor aankomst) van de huursom in rekening te brengen conform de annuleringsvoorwaarden. Voor boekingen binnen twee maanden voor de aankomstdatum geldt een betaling van het gehele huurbedrag binnen 7 dagen na reservering/boeking. Bij boekingen (last minute) binnen een maand voor aankomstdatum geldt een betaaltermijn van maximaal 2 dagen na reservering/boeking. Wanneer de volledige huurprijs is ontvangen zal per email gedetailleerde reis- en aankomstinformatie aan u worden toegezonden, uiterlijk 2 weken voor vertrek. Tevens ontvangt u een voucher met het verzoek deze uit te printen en bij aankomst te overhandigen of op een mobiele telefoon/laptop aan de eigenaar (of zijn/haar vertegenwoordiger) te tonen.

ANNULERING: Annulering dient per email of schriftelijk gemeld te worden aan Homes to Remember.
- bij annulering tot 2 maanden voor het begin van de huurperiode wordt 30% van de huurprijs in rekening gebracht,
- vanaf 2 maanden tot 30 dagen wordt 60% van de huurprijs in rekening gebracht,
- van 29 tot 15 dagen wordt 80% van de huurprijs in rekening gebracht,
- bij annulering vanaf 14 dagen tot geen aankomst is 100% van de huurprijs verschuldigd.
Voor sommige accommodaties is de annuleringsperiode 30 dagen voor aankomst 100%. In dat geval wordt dit bij de boeking apart vermeld. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten om mogelijke kosten te dekken.

BESCHRIJVINGEN:
Hoewel wij, respectievelijk vertegenwoordigers ter plaatse, alle huizen uiterst zorgvuldig hebben geïnspecteerd en beschreven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor enige veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Homes to Remember aangeboden accommodaties binden Homes to Remember niet. Evenmin dragen wij geen enkele verantwoording, mocht de accommodatie niet voldoen aan de individuele verwachtingen van de huurder.

INTERNET/WIFI: 
Internet/Wifi is nagenoeg in alle vakantiewoningen aanwezig. De kwaliteit ervan kan niet gegarandeerd worden. Wifi in Italië is sterk verbeterd, maar het kan voorkomen dat het niet sterk genoeg is voor het downloaden van grote bestanden of tv kijken.

BORGSOM: Een borgsom, zoals aangegeven in de huurovereenkomst, wordt bij aankomst aan de eigenaar van het pand of aan zijn vertegenwoordiger contant betaald en soms per credit card voldaan. Bij vertrek wordt dit bedrag aan u geretourneerd minus de kosten die niet bij de huur zijn inbegrepen en genoemd op onze website/voucher zoals eindschoonmaak, kosten van verwarming (indien gebruikt), gas, water en licht, kosten internet e.a. Mocht de borgsom bij vertrek niet geretourneerd kunnen worden, dan wordt de borgsom na vertrek door de eigenaar zo spoedig mogelijk per bankoverschrijving aan u overgemaakt.

ASSISTENTIE TIJDENS UW VERBLIJF: Mocht u hulp of informatie nodig hebben tijdens uw verblijf, dan zullen in eerste instantie zowel de eigenaar van de door u gehuurde accommodatie of onze lokale agent u graag van dienst zijn. Mocht u er tijdens uw verblijf er ter plekke niet uitkomen zijn wij bereikbaar. In uw reis- en aankomstinformatie vindt u de nummers waarop de eigenaar, de contactpersoon ter plaatse en Homes to Remember bereikbaar zijn.

AANKOMST IN ITALIË: U kunt doorgaans tussen 16.00 en 19.00 uur de door u gehuurde accommodatie betrekken tenzij anders wordt vermeld op de voucher en reisbescheiden. Mocht u voor vertrek weten dat u niet op deze tijd kunt arriveren dan verzoeken wij u dit te melden aan Homes to Remember. Er zal een speciale aankomsttijd, na overleg met u en de eigenaar worden afgesproken die wij u zullen bevestigen. Als u onderweg vertraging oploopt en bemerkt dat u niet in staat bent op tijd te aan te komen, neemt u dan telefonisch contact op met de eigenaar of de contactpersoon, zodat een nieuwe afspraak in onderling overleg gemaakt kan worden (hetzij later op de dag, hetzij de volgende dag, al naar gelang het de eigenaar schikt). In noodgevallen kunt u ook het contactnummer van Homes to Remember of de contactpersoon van Homes to Remember in Italië bereiken.

SCHOONMAKEN: Het pand treft u schoon en opgeruimd aan. Bij vertrek dient u het in dezelfde staat achter te laten (keuken en afval opgeruimd), anders kan de eigenaar de extra schoonmaakkosten op de borgsom in mindering brengen. Mocht u bij aankomst het pand niet schoon en opgeruimd aantreffen, verzoeken wij u dit onmiddelijk aan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) te melden en Homes to Remember in Nederland hiervan op de hoogte te stellen. Klachten na afloop van het verblijf worden niet in behandeling genomen. Op de prijslijst op de website, in de huurovereenkomst en in de u toegestuurde reis- en aankomstinformatie staat aangegeven of eindschoonmaak in de prijs is inbegrepen.

VERTREK: 
Op de dag van vertrek dient het pand voor 10.00 uur in de ochtend te worden verlaten, tenzij anders staat aangegeven op de voucher.

BESCHIKBAARHEID VAN HET PAND: Als de eigenaar ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden (b.v. brand of overstroming) het door u gehuurde pand niet beschikbaar kan stellen, zullen de eigenaar en wij ons inspannen om voor u zonder extra kosten de huur van een gelijkwaardig of hoger geclassificeerde accommodatie te regelen. In het geval dat wij voor u geen acceptabele vervangende accommodatie kunnen vinden, zullen wij het contract annuleren. Onze verantwoordelijkheid eindigt na restitutie van de van u ontvangen huursom.

AANTAL PERSONEN: Het maximum aantal personen dat in elk pand kan verblijven, staat aangegeven op de prijslijst, op de website van Homes to Remember, in de huurovereenkomst en in de reis- en aankomst informatie en op de voucher. Dit aangegeven maximum aantal personen mag niet overschreden worden anders dan met schriftelijke toestemming van de eigenaar. 

GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD: Indien u een accommodatie met (gedeeld) zwembad via Homes to Remember huurt stemt u middels het aangaan van de huurovereenkomst in dat u het zwembad wilt gaan gebruiken en dat de eigenaar daarmee instemt. Het gebruik van het zwembad is alleen toegestaan aan u en aan diegenen die bij uw gezelschap horen waarvoor u het pand heeft gehuurd. Te allen tijde moeten u en uw groep op correcte wijze gebruik maken van het zwembad en de normale voorzorgsmaatregelen treffen wat betreft de veiligheid. De eigenaar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor uw veiligheid. Openingstijden van het zwembad verschillen per accommodatie.

HUISDIEREN: Indien u een huisdier mee wilt nemen is hier vooraf toestemming voor nodig. Huisdieren worden in een woning slechts toegelaten als wij u schriftelijk hebben bevestigd dat de eigenaar van betreffende woning zijn toestemming hiervoor geeft. Huisdieren mogen niet in het zwembad.

AANSPRAKELIJKHEID: Een huurder sluit in beginsel via Homes to Remember met de eigenaar van de accommodatie een huurovereenkomst en Homes to Remember kan als agent nooit verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen van elk van beide partijen en voor de daaruit voortvloeiende consequenties. Evenmin kan Homes to Remember aansprakelijk worden gesteld voor schade t.g.v. overmacht (zoals oorlog, natuurrampen), voor enig ongeluk, of voor verlies van eigendommen, geleden door huurders tijdens hun huurperiode, of voor storing in de aanvoer van energie (gas, elektriciteit) en water gedurende het verblijf.

KLACHTEN: Klachten dienen onmiddelijk telefonisch of per email doorgegeven te worden aan Homes to Remember zodat wij kunnen proberen de klacht te verhelpen, c.q. hiermee te assisteren. Klachten dienen schriftelijk bevestigd te worden voor het einde van uw verblijf. Klachten die ingediend worden na afloop van de huurperiode worden niet in behandeling genomen.